LINEKO SLOVENSKO spol. s r.o.

  • asdsdd

    Ochrana životného prostredia

  • asdsdd

    Ochrana životného prostredia

  • asdsdd

    Ochrana životného prostredia

LINEKO SLOVENSKO spol. s r.o.

Firma LINEKO SLOVENSKO s.r.o. vznikla v novembri 1995 . Naša činnosť je zameraná na ochranu životného prostredia inštaláciou izolačných systémov  - PEHD fólie, PVC fólie a bentonitové rohože, ktoré chránia spodnú stavbu proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, ropným látkam a radónu. V tejto oblasti zaujala firma významné miesto na domácom trhu.

Postupne sa činnosť firmy rozšírila i do iných oblastí a to predovšetkým izolácie skládok odpadov NNO a NO, rekultivácie skládok, izolácie tunelov, priemyselných stavieb, rybníkov a jazierok,  požiarných nádrží,  nádrží a jímiek v poľnohospodárstve, záchytných nádrží na dažďovú vodu, výrobných hál a obchodných reťazcov, dodávku a montáž vystužovacích sytémov pre spevnenie podložia a násypov, dodávku a montáž drenážnych geokompozitov, ako aj na dodávku a montáž bentonitovej rohože EUROBENT a EUROBENT CS. Špecializujeme sa aj na izoláciu rodinných domov.

Dodávku a montáž bentonitovej rohože Eurobent , Eurobent CS a Bentofix.

Spolupracujeme s renomovanými svetovými výrobcami, ktorých výrobky spĺňajú najprísnejšie kvalitatívne európske normy. V súčasnosti je naša firma schopná navrhnúť vhodné technické a súčasne ekonomické riešenie daného projektu, zabezpečiť dodávku a realizáciu diela podľa požiadaviek zákazníka.

Špecializujeme sa na

veľkoplošné tesnenie skládok TKO

odvodnenie a odplynenie skládok PEHD potrubím

hydroizolácie tunelov

podzemné tesniace steny, bytové domy

rekultivácie skládok

stavebná činnosť

izolácie proti zemnej vlhkosti,tlakovej vode a radonu

izolácie proti ropným a chemickým látkam

vystuženie neúnosných podloží

geosyntetické drenáže

technické poradenstvo