Materiály

PEHD fólie: GSE, AGRU, CARBOFOL, JUNIFOL, ATARFLEX, PENEFOL
PVC fólie: FATRAFOL, SEKAFOL, SIKA
Použitie: Izolácie spodných stavieb proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, ropným a chemickým látkam ,radonu

 

Geotextílie: TIPPTEX, SECUTEX, GEOTESAN, FIBERTEX, MIKULTEX, TATRATEX, GEOFILTEX
Použitie: Ochrana fólií proti prerazeniu, separácia, filtrácia , drenáž pri pozemných, dopravných a vodohospodárskych stavbách

 

Výstužné geomreže: SECUGRID, COMBIGRID, ARTER, ARMATEX, KORTEX, SLOVARM, TENSAR, MacGRID TM, Para LINK TM, ParaGRIDTM, ParaDRAIN, Tencate Miragrid
Použitie: Vystuženie asfaltových povrchov, násypov, parkovísk, strmých svahov a nestabilního podložia

 

Drenážne geokompozity: INTERDRAIN, MacDRAIN, TERRAM, SECUDRAIN
Použitie: Drenáž ( náhrada štrkov ) v dopravných, pozemních, vodohospodářských a ekologických stavbách


Bentonitové rohože: BENTOFIX, EUROBENT, EUROBENT CS, LINTOBENT, BENTOMAT, COMBISEAL
Použitie: Náhrada minerálnych tesniacich vrstiev, rekultivácia skládok, tesnenie kanálov, biotopov, nádrží, tlaková izolácia, podzemné tesniace steny, bytové domy

Špecializujeme sa na

veľkoplošné tesnenie skládok TKO

odvodnenie a odplynenie skládok PEHD potrubím

hydroizolácie tunelov

podzemné tesniace steny, bytové domy

rekultivácie skládok

stavebná činnosť

izolácie proti zemnej vlhkosti,tlakovej vode a radonu

izolácie proti ropným a chemickým látkam

vystuženie neúnosných podloží

geosyntetické drenáže

technické poradenstvo