Čističky odpadových vôd

  • ČOV Duslo Šaľa v rozsahu 3 300 m2 – použitý materiál fólia do betónu hr. 3,0 mm

  • ČOV Duslo Šaľa II. Etapa v rozsahu 5000 m2 – použitý materiá fólia do betónu hr. 3,0mm

Špecializujeme sa na

veľkoplošné tesnenie skládok TKO

odvodnenie a odplynenie skládok PEHD potrubím

hydroizolácie tunelov

podzemné tesniace steny, bytové domy

rekultivácie skládok

stavebná činnosť

izolácie proti zemnej vlhkosti,tlakovej vode a radonu

izolácie proti ropným a chemickým látkam

vystuženie neúnosných podloží

geosyntetické drenáže

technické poradenstvo