Hydroizolácie spodných stavieb, izolácie proti radónu

 • KAUFLAND Poprad
6.000 m2
 • KAUFLAND Prešov
6.000 m2
 • KAUFLAND Prievidza
4.500 m2
 • KAUFLAND B.Bystrica
6.700 m2
 • KAUFLAND Šaľa
4.200 m2
 • KAUFLAND Levice
4.100 m2
 • TESCO Martin
13.000 m2
 • TESCO Poprad
13.000 m2
 • TESCO Pezinok
5.100 m2
 • TESCO Vranov nad Topľou
4.200 m2
 • LIDL Bratislava
2.100 m2
 • LIDL Senica
3.800 m2
 • LIDL Galanta
1.700 m2
 • LIDL Malacky
1.600 m2
 • BILLA Senec - centrálny sklad
17.300 m2
 • VW Bratislava - lakovňa
40.000 m2
 • VW Bratislava - zvarovňa
37.000 m2
 • VW Martin
28.000 m2
 • LOZORNO-priemyselný park
62.000 m2
 • KIA Žilina
71.000 m2
 • CAMPUS Námestovo
23.800 m2
 • SWEDWOOD L.Mikuláš
19.100 m2
 • BOTO Nové Zámky
6.700 m2
 • MOLO Pezinok
6.100 m2
 • CONTINENTAL Zvolen
4.200 m2
 • CONTINENTAL Matador Púchov
2.400 m2
 • SCHUTT Dunajská Streda
2.500 m2
 • NEUSIEDLER SCP Ružomberok
4.000 m2
 • Ochranná hrádza Váhu - H.Streda
32.000 m2
 • Preložka potoka CHOCHOLNÁ
51.000 m2
 • EUROMOTOR B. Bystrica
2.000 m2
 • TESGAL Vráble
3.200 m2
 • Fačkove sedlo
2.000 m2
 • KAUFLAND Senica
600 m2
 • CAMRI Lužianky
500 m2
 • AUTONOVO Banská Bystrica
800 m2
 • IKO Senica
400 m2
 • Cígeľ
1.700 m2
 • Digital Park II
45.000 m2

Špecializujeme sa na

veľkoplošné tesnenie skládok TKO

odvodnenie a odplynenie skládok PEHD potrubím

hydroizolácie tunelov

podzemné tesniace steny, bytové domy

rekultivácie skládok

stavebná činnosť

izolácie proti zemnej vlhkosti,tlakovej vode a radonu

izolácie proti ropným a chemickým látkam

vystuženie neúnosných podloží

geosyntetické drenáže

technické poradenstvo