Hydroizolácie tunelov

  • BRANISKO - diaľničný tunel
35.000 m2
  • PANENSKÁ - diaľničný tunel ( ČR )
60.000 m2
  • BŘEZNO u CHOMUTOVA - železničný tunel ( ČR )
30.000 m2
  • VALÍK - diaľničný tunel ( ČR )
24.000 m2
  • LIBOUCHEC - diaľničný tunel ( ČR )
26.000 m2
  • KLIMKOVICE - diaľničný tunel ( ČR )
4.000 m2
  • tunel a nástupná stanica METRO IV.C2 ( ČR )
21.000 m2
  • hradný tunel Bratislava
3.800 m2

Špecializujeme sa na

veľkoplošné tesnenie skládok TKO

odvodnenie a odplynenie skládok PEHD potrubím

hydroizolácie tunelov

podzemné tesniace steny, bytové domy

rekultivácie skládok

stavebná činnosť

izolácie proti zemnej vlhkosti,tlakovej vode a radonu

izolácie proti ropným a chemickým látkam

vystuženie neúnosných podloží

geosyntetické drenáže

technické poradenstvo