Izolácie proti ropným a chemickým látkam

 • LUKOVÉ - poľnohospodárske hnojisko
 • TOPOĽČIANKY - umyvárňa áut
 • MACHTRADE - recyklačná linka
 • DRUKOS - parkovacia plocha
 • ČIERNY BALOG - odstavné plochy
 • golfové ihrisko TÁLE - parkovisko
 • Daňová škola B.Bystrica - parkovisko
 • HRONSEK - parkovisko
 • MÝTO POD ĎUMBIEROM - parkovisko
 • MERCEDES B.Bystrica
 • MALÉ DVORNÍKY - parkovisko
 • ČSPHM HYPERNOVA R.Sobota
 • ŽP Podbrezová - kalové polia
 • DETOX Rimavská Sobota
 • STAVOMONTÁŽE B.Bystrica - parkovisko
 • FERMAS Slovenská Ľupča
 • autoservis PEUGEOT Michalovce
 • autoservis FORD Bratislava
 • autoservis PEUGEOT B.Bystrica
 • DONIVO STK - hala + parkovisko
 • FORD B.Bystrica - parkovisko
 • VELVANA Slovakia - olejové hospodárstvo
 • ŠZÚ B.Bystrica - parkovisko
 • DETVA - parkovisko
 • EUROMOTOR Banská Bystrica 
 • Bioplynová stanica Bošany
 • ČS Schell Detva
 • TaM Autohof Zvolen – ČS PHM

Špecializujeme sa na

veľkoplošné tesnenie skládok TKO

odvodnenie a odplynenie skládok PEHD potrubím

hydroizolácie tunelov

podzemné tesniace steny, bytové domy

rekultivácie skládok

stavebná činnosť

izolácie proti zemnej vlhkosti,tlakovej vode a radonu

izolácie proti ropným a chemickým látkam

vystuženie neúnosných podloží

geosyntetické drenáže

technické poradenstvo