Rekultivácie skládok

 • ortuťovňa Rudňany
23.000 m2 HDPE fólia GSE, geotextília FIBERTEX
 • skládka TKO Brezno
4.000 m2 HDPE fólia GSE, geotextília TATRATEX
 • skládka popolovín Handlová
46.000 m2 HDPE fólia GSE, drenáž FABRINET
 • skládka Petrochema Dubová
4.500 m2 HDPE fólia GSE, geotextília FIBERTEX
 • skládka Čiližská Radvaň  
2.000 m2 HDPE fólia AGRU, geotextília TIPPTEX
 • skládka TKO Veľké Straciny
15.800 m2 TATRABENT, geotextília MIKULTEX
 • skládka TKO Bušince
6.000 m2 LINTOBENT, geotextília MIKULTEX
 • skládka TKO Jelšovce
6.200 m2 LINTOBENT, geotextília FIBERTEX
 • skládka TKO Detva
10.000 m2 LINTOBENT, geotextília TATRATEX
 • skládka TKO Horné Pršany
40.000 m2 LINTOBENT, drenáž INTERDRAIN GMG 412
 • skládka Demandice
3.000 m2 geotextília TATRATEX
 • skládka Brezno
42.000 m2 LINTOBENT, FABRINET
 • odkalisko ZSNP a.s. Žiar nad  Hronom
83.400 m2 bentonitová rohož, drenáž INTERDRAIN GM412
 • skládka TKO Čereňany
9.000 m2 fólia PEHD, geotextília MIKULTEX
 • skládka Veľké Zlievce 
6.000 m2  
 • skládka Mnešice – Tušková
31.000 m2  
 • skládka Kremnické Bane – Ovčín 
24.000 m2  
 • skládka Čechynce 
5.500 m2  
 • skládka Čierny Balog 
3.000 m2  
 • skládka Nová Ves nad Váhom 
5.800 m2  
 • skládka Kysucký Lieskovec 
4.500 m2  
 • Definitívne odkalisko Chalmová
8.000 m2 FIBERTEX F – 25 UV
 • Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Poltár - Slaná Lehota
20.000 m2 HDPE DRS hr. 1,5 mm, HDPE HD hr. 1,5 mm, bentonitovou rohož EUROBENT a drenážnym geokompozitom MACDRAIN 1450

Špecializujeme sa na

veľkoplošné tesnenie skládok TKO

odvodnenie a odplynenie skládok PEHD potrubím

hydroizolácie tunelov

podzemné tesniace steny, bytové domy

rekultivácie skládok

stavebná činnosť

izolácie proti zemnej vlhkosti,tlakovej vode a radonu

izolácie proti ropným a chemickým látkam

vystuženie neúnosných podloží

geosyntetické drenáže

technické poradenstvo