Skládky odpadov

 • skládka TKO Pusté Sady    
13.800 m2
 • skládka TKO Rakovice
12.000 m2
 • skládka TKO Zohor
21.200 m2
 • skládka TKO B.Bystrica
40.000 m2
 • skládka TKO Brezno  
16.400 m2
 • skládka TKO Široká
23.500 m2
 • skládka TKO Žadovica
35.000 m2
 • skládka TKO Sikenica
7.000 m2
 • skládka TKO Giedlarowa Poľsko
10.500 m2
 • skládka TKO Nový Tekov     
23.000 m2
 • skládka TKO Hnúšťa   
8.000 m2
 • skládka TKO Senec    
49.000 m2
 • skládka TKO Ploštiny
6.000 m2
 • skládka TKO Handlová
5.000 m2
 • skládka TKO Rajec - Šuja     
10.000 m2
 • skládka TKO Bzenica - Uhlisko    
18.000 m2
 • skládka TKO Detva - Studienec
7.000 m2
 • skládka TKO Bojná    
9.500 m2
 • skládka TKO Hontianske Tesáre
6.000 m2
 • skládka TKO Senec
8.400 m2
 • EBA Sládkovičovo
10.000 m2
 • EBA Pezinok   
4.000 m2
 • skládka Kráľovský Chlmec
11.000 m2
 • odkalisko Chalmová
36.000 m2
 • skládka Považský cukor
7.800 m2
 • nádrž CHZ Nováky  
31.000 m2
 • nádrž Zemianske Kostoľany
20.000 m2
 • skládka ZSNP Žiar nad Hronom
23.500 m2
 • Skládka odpadov RAŽŇANY
7.200 m2
 • Prvá etapa uzavretia kazety K2 pre ukladanie nebezpečných odpadov skládky priemyselného odpadu ZSNP SPO
  Žiar nad Hronom v rozsahu24.000 m2
 • Rišnovce – Rumanová – Rozšírenie skládky odpadov I. etapa – 1. cast
4.500 m2
 • Skládka Sikenica II. Etapa – 1
7000 m2
 • skládka TKO Detva
10.000 m2
 • skládka TKO Horné Pršany
40.000 m2
 • skládka Demandice
3.000 m2
 • skládka Brezno
42.000 m2
 • odkalisko ZSNP a.s. Žiar nad  Hronom
83.400 m2
 • skládka TKO Čereňany
9.000 m2
 • sSkládka odpadov Ražňany IV. Etapa 
12.000 m2

Špecializujeme sa na

veľkoplošné tesnenie skládok TKO

odvodnenie a odplynenie skládok PEHD potrubím

hydroizolácie tunelov

podzemné tesniace steny, bytové domy

rekultivácie skládok

stavebná činnosť

izolácie proti zemnej vlhkosti,tlakovej vode a radonu

izolácie proti ropným a chemickým látkam

vystuženie neúnosných podloží

geosyntetické drenáže

technické poradenstvo