Zváranie PEHD potrubí

  • TKO Nový Tekov
  • TKO Brezno - Rohozná
  • TKO Senec
  • TKO Hontianske Tesáre
  • TKO Zvolenská Slatiná
  • Skládka odpadov Ražňany
  • Skládka Sikenica II. Etapa – 1. Kazeta
  • Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Poltár – Slaná Lehota
  • Skládka odpadov Ražnany IV. Etapa

Špecializujeme sa na

veľkoplošné tesnenie skládok TKO

odvodnenie a odplynenie skládok PEHD potrubím

hydroizolácie tunelov

podzemné tesniace steny, bytové domy

rekultivácie skládok

stavebná činnosť

izolácie proti zemnej vlhkosti,tlakovej vode a radonu

izolácie proti ropným a chemickým látkam

vystuženie neúnosných podloží

geosyntetické drenáže

technické poradenstvo